Znamy się na rzeczy, dlatego możemy doradzać innym. Polecane strony to na pewno Biuro Rachunkowe Maria Bojarowska, zaufane biuro rachunkowe. Korzystając z tego typu rachunkowości masz pewność, że zajmują się Tobą profesjonaliści.
Powrót do: Biuro rachunkowe

Serwis kas fiskalnych w Oławie


Każda kasa fiskalna podlega obowiązkowemu przeglądowi co minimum dwa lata. Niespełnienie tego zobowiązania lub spóźnienie się z przeglądem skutkować może nałożeniem na przedsiębiorcę mandatu karnego. Dla nowo zakupione kasy czas do serwisu liczy się od momentu jej fiskalizacji. Serwis kas fiskalnych Oława w przypadku kas starszych wykonuje się na podstawie daty zapisanej w książce serwisowej.

Gdzie wykonać serwis kasy fiskalnej?

Każda kasa fiskalna posiada książkę serwisową w której zawarta jest informacja, gdzie dokonać przeglądu. Serwis kas fiskalnych Oława nie jest więc czymś co można przeprowadzić, gdzie chcemy. Na szczęście istnieje możliwość zmiany takiego punktu. Na stronie producenta lub importera urządzenia powinien znajdować się odpowiedni wniosek pozwalający takiej zmiany dokonać. Należy jednak pamiętać, że zmieniając serwis kas fiskalnych Oława liczyć się należy z kosztami rzędu 150 zł. Sama usługa serwisowania kosztować może od 100 do 300 zł, w zależności od regionu czy miasta.

Na czym polega serwis kasy fiskalnej?

Serwis kas fiskalnych Oława polega na przeglądzie kasy aby ocenić jej stan oraz sprawdzić czy nie było ingerencji osób trzecich w sposób funkcjonowania urządzenia. Obejmować to może sprawdzenie stan plomb na kasie oraz ich zgodności z zapisami książki serwisowej, ocenę stanu obudowy czy czytelności dokumentów drukowanych przez kasę.

Serwis kas fiskalnych Oława ocenia również stan pamięci fiskalnej i moduły fiskalnego czy odczyt modułu kopii elektronicznej, jeśli kasa taki posiada. Sprawdzeniu podlega również stan techniczny kasy – obudowa, klawiatura czy wyświetlacz.

Niedotrzymanie terminu serwisu?

Serwis kas fiskalnych Oława to obowiązek przedsiębiorcy i to w jego gestii leży pilnowanie narzuconych przez ministerstwo terminów. Za niedotrzymanie terminu. Wszystkie serwisy muszą przekazywać do urzędu skarbowego informacje o wykonanych przeglądach na koniec każdego kwartału. Nawet mała zwłoka zostanie więc szybko wyłapana. Aby uniknąć nieprzyjemności warto więc wykonywać serwis kas fiskalnych Oława w terminie. 
KOMENTARZE:

Brak komentarzy

Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.